• ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice

Vstup do 1. třídy je důležitým životním mezníkem. Proto se v naší škole snažíme, aby úvod školní docházky byl pro každého prvňáčka i rodiče příjemným, nenásilným momentem, nezapomenutelnou a milou vzpomínkou.

Díky menšímu počtu dětí na škole se nám daří vytvořit pohodovou, rodinnou atmosféru během celého školního roku. Zakládáme si nejen na kvalitní výuce, ale také na výchově, utváření a rozvoji osobnosti, která obstojí před každou studijní i životní překážkou.

Spolupracujeme s MŠ Staré Hodějovice – návštěvy nebo společná účast na různých mimoškolních akcích.

Především se však dodržuje tradice „ Dnu otevřených dveří“, kdy k nám předškoláci přicházejí, zapojí se do výuky a nanečisto si vyzkouší, jak to v opravdové škole funguje.

Každý je u nás vítán!!

Čtení

geneticka metoda cibuleVýuka čtení na naší škole probíhá tzv. Genetickou metodou, která je založena na přirozeném způsobu nauky čtení dětí předškolního věku.

Vychází z potřeb dítěte, které se nenásilně, z vlastní vůle, seznamuje s písmeny – tvary velkých tiskacích písmen, které běžně kolem sebe vidí (reklamy, nápisy, časopisy).

Každé dítě je rádo, že pozná, přečte písmeno ze svého jména. Každé dítě je nadšené, když se umí podepsat – tiskace.

Proč nenavázat v 1. třídě na to, co dítě zná a je pro něj přirozené.

Zpočátku je pro dítě tiskací písmeno symbolem nějaké věci, obrázku.

  • A - obrázek auta
  • M – obrázek míče
  • P – obrázek psa

Díky víle Abecedě, která nám nosí písmenka, se děti seznámí s celu abecedou. Aby se mohlo postoupit k řádnému nácviku plynulého čtení, je velmi důležité trénovat sluch. Proto nás také v 1. třídě navštěvuje Marťan, se kterým si povídáme „marťanskou řečí“, tzn., hláskujeme slova T – Á – T – A, K – O – L – O, B – U – B – E – N, nebo slova naopak skládáme.

Posloucháme, co slyšíme na začátku, uprostřed, na konci slova (slovní fotbal)

Procvičujeme tak hláskovou analýzu a syntézu slova. Z té pak vychází samotné čtení. Čteme nahlas.

  • 1. krok – slovo hláskujeme nahlas P – E – S
  • 2. krok – slovo vyslovíme jako celek PES

Přechod na malá tiskací písmena (listopad, prosinec) je rychlý a bezproblémový.

Ve II. pololetí se už můžeme plně zaměřit na zkvalitnění čtení, čtenářskou gramotnost – odbourávání dvojího čtení, plynulost čtení, čtení s porozuměním.

Psaní

v průběhu I. pololetí píšeme velká, tiskací písmena. Píšeme velkou trojhrannou tužkou. Zároveň trénujeme a uvolňujeme ruku – uvolňovací cviky, obrázky apod. Častým pomocníkem je nám také stírací tabulka Mája a fixy.

Koncem I. pololetí a celé II. pololetí píšeme do písanek (1. – 4. díl). Soustředíme se na nácvik všech tvarů psacích písmen. Píšeme perem.

1 . třídu opouští prvňáček, který umí číst i psát a své znalosti a dovednosti si v dalších ročnících prohlubuje a upevňuje.

Probíhá hravou formou.

Za pomoci mnoha didaktických pomůcek, pracovních sešitů řady "Matýskova matematika" (1. – 4. díl, nakladatelství Nová škola) si prvňáček osvojuje první základy matematiky – sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.