• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • PROVOZ ŠD 6,00 – 16,30h

Ranní činnost 6,00 – 7,40h, příchod dětí do 7,30h

Odpolední činnost 11,40 – 16,30h,spojená odd. od 15,15h

 • Činnost ŠD zaměřujeme hlavně na relaxaci a odpočinek po vyučování.
 • Připravujeme pro děti také tematicky zaměřené celodružinové akce, např. drakiáda, karneval, apod.
 • Kromě vlastního prostoru, využíváme hlavně školní hřiště a zahradu, příležitostně také hřiště v Doubravické ul.
 • Častým pobytem venku se děti otužují pohybem na čerstvém vzduchu.
 • Na zájmové kroužky probíhající v naší škole děti předáváme vedoucím osobně.

Děti jsou uvolňovány podle údajů vyplněných na Zápisním lístku. Změna je možná pouze písemně na formuláři.

PLATBY za pobyt žáka ve ŠD

 • Platba za pobyt žáků ve ŠD na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí 1500,- Kč za dítě a školní rok a je rozložena do tří zúčtovacích období ve školním roce: 1. září – prosinec, 2. leden - březen, 3. duben - červen.
 • Poplatek se hradí v případě, že žák navštívil školní družinu v daném zúčtovacím období alespoň jedenkrát.
 • V mimořádných případech, kdy není možné poskytovat zájmové vzdělávání v plné výši, bude poplatek vybírán zálohově a zúčtován podle aktuální situace. V případě dlouhodobé absence ze zdravotních důvodů je možné se souhlasem ředitele školy a na základě písemné žádosti s prokazatelným doložením zdravotních důvodů úplatu za ŠD vrátit (Příloha 1).
 • Uhrazený poplatek je vratný od měsíce, v kterém nebyla ŠD po celý kalendářní měsíc navštěvována a žádost musí být předložena nejpozději do dvou měsíců od ukončení absence v ŠD, ale nejpozději do konce školního roku, tedy do 31.8.

   

KONTAKTY ŠD

 • telefon: +420 722 951 978
 • L. Kramlová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • L. Podroužková – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. M. Pražáková – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • L. Vojtíšková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.