• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02

Školní družinu mohou navštěvovat žáci od první do páté třídy. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů, dle věku žáka vzestupně, do naplnění kapacity školní družiny.

Celkem máme 3 oddělení (75 dětí), o děti pečují 3 vychovatelky:

L.Kramlová, L.Podroužková, M.Pražáková

Provoz ŠD:

  • Ranní provoz: 6,00 - 7,40 hod.
  • Odpolední provoz: 11,35 - 16,30 hod.

Družina realizuje svou činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje dětem i přípravu na vyučování.

Poplatek za školní družinu

Poplatky za školní družinu v době mimořádného opatření>>>

  • Poplatek činí 150,- Kč za dítě a kalendářní měsíc.
  • Číslo účtu 30015 - 2599082389 / 0800 Česká spořitelna
  • Trvalý příkaz měsíčně 10 x 150,- Kč, popř. pololetně 2x 750,- Kč nebo jednorázově 1 500,- Kč.
  • Příkaz k platbě je nutné zadat nejpozději 10.den v měsíci.
  • Do kolonky "VARIABILNÍ SYMBOL" napsat RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE.
  • Do kolonky "PLÁTCE" napsat JMÉNO DÍTĚTE A ŠD NOVÉ HODĚJOVICE.