• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

 

 ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ pro šk. rok 2019/20 (1. pololetí):

Od 1. října 2019 zahájeny kroužky v prvním pololetí. Přihlašování a odhlašování z kroužků - písemnou formou.

Pěvecký kroužek

(od 7. 10.)

Mgr. Eva Mezerová PO

13,15 - 14,00 

1.D     

Keramický kroužek 1

(od 1. 10.)

Mgr. Simona Lošonská

 

ÚT 

13,00 - 14,30

1x za 14 dní 

vv dílna   1200,-

Keramický kroužek 2

(od 9. 10.)

Mgr. Ivana Tichá

Ing. Šárka Vondrů

ST

13,00 - 14,30

1X za 14 dní

vv dílna 1200,-

Sportovní kroužek

(od 1. 10.) 

D. Vávra

 ÚT 13,45 - 14,45  tělocvična      

Anglický jazyk 1. tř.

(od 4. 10.)

Kateřina Říhová  PÁ  13,40 - 14,25       

Anglický jazyk 2. tř. 

(od 4. 10.)

Kateřina Říhová  PÁ  12,00 - 12,45     

Anglický jazyk 4. tř.

(od 4. 10.) 

Kateřina Říhová

PÁ  14,30 - 15,15   

    

Anglický jazyk 5. tř.

(od 4. 10.)

Kateřina Říhová 12,50 - 13,35    

Včelařský kroužek

(od 2. 10.)

Dana Ottová  ST

14,00 - 15,00

(16,00 - jaro) 

      

Sportování s úsměvem

(od 10. 10.)

p. Bartošová ČT

15,00 - 16,00

1x za 14 dní

  300,-

Šikovné ručičky

(od 3. 10.)

p. R. Pávková ČT

15,00 - 16,00

1x za 14 dní

  300,-

Hudební nástroje:

 

CENA STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ

děti budou mít zapsáno v ŽK, notýsku.

 

J. Juráš - flétna, klávesy, trubka ÚT   12,00 - 17,00    
J. Juráš - flétna, klávesy, trubka (ST) 14,30 - 17,00      
J. Šustr - kytara

(ÚT) 

12,00 - 16,00     

Následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:

     
Jóga pro děti s příběhem Daniela Zelenková  PO 15,30 - 16,15  tělocvična  
 KARATE    ÚT  a ČT  16,30 - 18,00    

Divadelní kroužek

 

 ukázka 13.9. pro děti v 9 hod.      

 

Úhradu kroužků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 proveďte až na základě písemné informace, již děti obdrží od jednotlivých vyučujících daných kroužků.

PLATBA:

 • Převodem do konce října 2019 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do konce října 2019 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě. V případě sourozenců uhraďte kroužky za každé dítě samostatně.

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.