• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 1.pololetí šk.roku 2022/23: 

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 3. října 2022. Nabídka bude upřesněna během měsíce září, viz. níže.

PLATBA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

Vyčkejte na informace od jednotlivých vyučujících. Částka bude stanovena dle počtu přihlášených dětí.

 • Převodem do 15. 11. 2022 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do 15. 11. 2022 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě. V případě sourozenců uhraďte kroužky za každé dítě samostatně.

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.

 

Pěvecký kroužek

 

Mgr. Eva Mezerová PO

13,15 - 14,00 

1. C     

Keramický kroužek 1

 

Mgr. Simona Lošonská

 

ČT 

13,00 - 14,30

1x za 14 dní 

vv dílna  1400,-  
Keramický kroužek 2 Mgr. Ivana Tichá ST

13,00 - 14,30

1X za 14 dní

vv dílna 1400,-

Výtvarný kroužek

Bc.Lucie Vojtíšková  

PO

15,15 - 16,15 

vv dílna,  třída  

Příprava na přij.zk. ČJ a M pro 5.tř. 

Mgr. I. Tichá

 ÚT 13,00 - 13,45 5.D       

Sportovní kroužek 1.-3. třída

Ing. J.Vávrová   PO 14,30 -15,30  tělocvična   
Anglický jazyk 1.tř. N. Bočková          

Anglický jazyk 2.tř.  

N. Bočková           

Anglický jazyk    3.tř. 

N. Bočková  

     

    

Anglický jazyk

4.,5. tř.

N. Bočková    12,50 - 13,35    
Včelařský kroužek Dana Ottová ST

14,00 - 15,00

   
Jóga pro děti Bc.J.Čapková ST 14,00 - 15,00    

Hudeb.nástroje:     FLÉTNA,KLÁVESY  

M. Homolka 

 ÚT

od 12,00   

 

 

Následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:     

 KARATE Damajdy Hal  Eva Zemanová  ČT  16,30 - 17,30     běží  

Softball

R. Vaněk   ČT  13,00 - 14,00  od 6.10.    500,-

FC Nové Hodějovice

Ing. J. Šírková  ÚT  17,00 - 18,00  od 18.10.  
Minivolejbal 3., 4., 5.tř., po domluvě i mladší  S. Ungrová  ÚT  12,50 - 13,50  od 4. 10.  zdarma