• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

2. pololetí šk. roku 2023/24: 

Kroužky SRPŠ v 2. pololetí šk.r. 2023/24 budou probíhat od 1. února do 30. června 2024.

PLATBA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

 • Převodem do 29. 2. 2024 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte/dětí, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do 29. 2. 2024 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě popř.sourozence. 

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.

V případě, že nebude částka včas uhrazena, dítě zájmový kroužek nebude navštěvovat.

 

  KROUŽKY SRPŠ 2023/24    2. pololetí

 PĚVECKÝ

1. -  5.třída

Mgr. E. Mezerová ČT 

13,15 - 14,00 

 2.D 600,- 

KERAMICKÝ 1 

1.třída

max. 7 dětí

Mgr. S. Lošonská

ČT

12, 15 -

13,15

vv dílna 

1x za 14 dní

1h

700,- 

KERAMICKÝ 2

2. -  5. třída

max. 7 dětí

Mgr. I.Tichá ÚT 

13,00 - 14,30 

vv dílna

1x za 14 dní

2h

 1400,-

ANGLICKÝ 1

1. třída

Mgr. K. Vachová  ÚT

12,15 - 13,00 

 600,- 

ANGLICKÝ 2

2. třída

Mgr. K. Vachová ST 12,15 - 13,00   600,-  

ANGLICKÝ 3

1. - 2.třída

Mgr. K. Vachová ST 13,15 - 14,00   600,-  

CVIČENÍ ČJ, M 

5. třída

Mgr. I. Tichá  ČT  13,00 - 14,30  1 200,-  

ŠACHY

3. třída

F. Beníšek ČT 14,00-15,00   600,-

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

1. - 5.třída

V. Majkusová PO 

od 14,00 

2000,- 

HRA NA KLÁVESY

1. - 5.třída

K. Horatlíková  ST  od 12,00 

1200,-nebo 2000,- 

HRA NA KLÁVESY

1. - 5.třída

A. Večerníková

ÚT

dle domluvy 

ST, ČT

od 12,00

od 13,00

  1200,-nebo   2000,-  

DOUČOVÁNÍ

3.třída

Mgr. P. Mendlíková ST

12,00-

12,45

3.D 1200,-

DOUČOVÁNÍ

4. - 5. třída

 

A. Večerníková

ČT 13,00 - 13,45  5.D 1200,- 

EXTERNÍ KROUŽKY

tzn. následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:     

KARATE

DAMAI DI HATI

začátečníci

 Eva Zemanová

damaidihati.dtap.cz/register/

 ČT  16,00 - 17,00    

KARATE

DAMAI DI HATI

pokročilí

Eva Zemanová

damaidihati.dtap.cz/register/

ČT 17,00 - 18,00    

Agentura RYTMIK

TANEČNÍ kroužek

1. - 5.třída

 p. Dohnalová

https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125

ÚT

 

14,00 - 15,00   1080,- 

Agentura RYTMIK

DIVADELNÍ kroužek

1. - 5.třída

 p. Dohnalová

https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125

ÚT

2.pol.

změna

 

13,00 - 14,00 1280,- 

SOFTBALL DDM

1. -5.třída

p. Borovková

 ČT

od

3. 10.

 13,00 - 14,00   

FOTBAL

FC Nové Hodějovice

předškoláci

Ing. J. Šírková  ST  17,00 - 18,00

MINIVOLEJBAL

2. - 5. třída

 p. Kohoutová  ÚT  13,00 - 14,00   zdarma