• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

2. pololetí šk. roku 2022/23: 

POZOR! Z kapacitních důvodů budou děti přihlášené na kroužek SPORTOVNÍ HRY rozděleny do 2 skupin. Kroužek bude pro každou skupinu tedy 1x za 14 dní. 

PLATBA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

 • Převodem do 15. 3. 2023 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte/dětí, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do 15. 3. 2023 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě popř.sourozence. 

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.

 

 

Pěvecký kroužek 

Mgr. Eva Mezerová PO

13,30- 14,15

1. C  500,- 

Keramický kroužek 1 

Mgr. S. Lošonská, I. Tichá

ČT

13,00 - 14,30

 

vv dílna 

1x za 14 dní

1400,- 
Keramický kroužek 2 Mgr. Ivana Tichá ST

13,00 - 14,30

 

vv dílna

1X za 14 dní

1400,-

Keramický kroužek 3 

1.třída

Mgr. S.Lošonská ČT 12,15 - 13,45 vv dílna 1x za 14 dní 1400,-

Výtvarný kroužek

Bc.Lucie Vojtíšková  

PO

14,00 - 15,30

vv dílna,  třída 600,- 

Příprava na přij.zk. ČJ a M pro 5.tř. 

Mgr. I. Tichá

únor-duben

 ÚT 13,00 - 14,30 5.D  800,- 

Sportovní kroužek 1.- 3. třída

 střídají se 2 skupiny

Ing. J.Vávrová   PO

14,30 -15,30 

1x za 14 dní

tělocvična  300,- 
Anglický jazyk 1.tř. N. Bočková   PÁ  14,30 - 15,15    600,- 

Anglický jazyk 3.tř.  

N. Bočková   PÁ  12,00 - 12,45    1200,-

Anglický jazyk    2.tř. 

N. Bočková  

PÁ  13,40 - 14,25   

   800,-    

Anglický jazyk

4.,5. tř.

N. Bočková   PÁ 12,50 - 13,35   600,- 
Včelařský kroužek Dana Ottová ST

14,00 - 15,00

1.C, moštárna  600,- 
Jóga pro děti Bc.J.Čapková ST 14,00 - 15,00 tělocvična  600,- 

Hudeb.nástroje:     FLÉTNA,KLÁVESY ČAS DLE DOMLUVY

M. Homolka 

 ÚT

děti budou mít svojí lekci   zapsanou v Zápisníku 

1200,- nebo

2000,- 

 

Následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:     

KARATE Damajdy Hal  Eva Zemanová  ČT  16,30 - 17,30      

Agentura RYTMIK 

TANEČNÍ kroužek

 https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125 13,00 - 14,00    

Agentura RYTMIK

DIVADELNÍ kroužek

 https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125 13,00 - 14,00    

Softball

R. Vaněk   ČT  13,00 - 14,00      500,-

FC Nové Hodějovice

Ing. J. Šírková  ÚT  17,00 - 18,00    
Minivolejbal 3., 4., 5.tř., po domluvě i mladší  S. Ungrová  ÚT  12,50 - 13,50    zdarma