• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

 

 ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ pro šk. rok 2019/20 (2. pololetí):

Platby za zájmové kroužky ve 2.pololetí byly všem rodičům vráceny zpět na účet.

Pěvecký kroužek

 

Mgr. Eva Mezerová PO

13,15 - 14,00 

1.D     

Keramický kroužek 1

 

Mgr. Simona Lošonská

 

ÚT 

13,00 - 14,30

1x za 14 dní 

vv dílna   

Keramický kroužek 2

 

Mgr. Ivana Tichá

Ing. Šárka Vondrů

ST

13,00 - 14,30

1X za 14 dní

vv dílna  

Sportovní kroužek 1

 

D. Vávra

 ÚT 13,45 - 14,45  tělocvična      

Sportovní kroužek 2

D. Vávra  ÚT   tělocvična     

Anglický jazyk 2. tř. 

 

   PÁ  12,15 - 13,00     

Anglický jazyk 4. tř. + 5.tř.

 

 

PÁ  13,05 - 13,50  

    

Anglický jazyk

3. tř.

 

   PÁ 13,55 - 14,40    

Včelařský kroužek

 

Dana Ottová  ST

14,00 - 15,00

(16,00 - jaro) 

   

Sportování s úsměvem

 

 Renata Bartošová ČT

15,00 - 16,00

1x za 14 dní

   

Šikovné ručičky

 

Radka Pávková ČT

15,00 - 16,30

1x za 14 dní

   

Hudební nástroje:

 

CENA STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ

děti budou mít zapsáno v ŽK, notýsku.

 

J. Juráš - flétna, klávesy, trubka ÚT   12,00 - 17,00    
J. Juráš - flétna, klávesy, trubka (ST) 14,30 - 17,00      
J. Šustr - kytara

(ÚT) 

12,00 - 16,00     

Následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:

     
Jóga pro děti s příběhem Daniela Zelenková  PO 15,30 - 16,15  tělocvična  neotevřeno
 KARATE  Eva Zemanová  ÚT  a ČT  16,30 - 18,00    

Taneční kroužek

Agentura Rytmik

Zdenka Smiřická ST 13,00 - 14,00    

Divadelní kroužek

 Agentura Rytmik

Elizabeth Myslivcová   13,00 - 14,00    

 

Úhradu kroužků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proveďte až na základě písemné informace, již děti obdrží od jednotlivých vyučujících daných kroužků.

PLATBA:

 • Převodem do konce února 2020 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do konce února 2020 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě. V případě sourozenců uhraďte kroužky za každé dítě samostatně.

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.