• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02
 • Začátek školního roku: pondělí 2. září 2019 
  • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
  • Vyučování začne v pondělí: 6. ledna 2020
  • Ukončení I. pololetí: 30. ledna 2019 (vysvědčení)
  • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020
  • Jarní prázdniny: 10. 2. – 16. 2. 2020
  • Velikonoční prázdniny: 9. dubna a 10. dubna 2020
  • Ukončení II. pololetí: 30. června 2020 (vysvědčení)
  • Hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 17. 9. 2019 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)
 • 26. 5. 2020 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 11. 11. 2019 (pondělí) 15,00 – 17,00 hod.
 •   9.  1. 2020 (čtvrtek)    15,00 - 17,00 hod.
 •   7.  4. 2020 (úterý)      15,00 – 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.