• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02
 • Začátek školního roku: úterý 1. září 2020
  • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2020
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
  • Vyučování začne v pondělí: 4. ledna 2021
  • Ukončení I. pololetí: 28. ledna 2021 (vysvědčení)
  • Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021
  • Jarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2021
  • Velikonoční prázdniny: 1. dubna a 2. dubna 2021
  • Ukončení II. pololetí: 30. června 2021 (vysvědčení)
  • Hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 8. 9. 2020 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)
 • 8. 6. 2021 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 24. 11. 2020 (úterý)    15,00 – 17,00 hod.
 • 12.   1. 2021 (úterý)    15,00  - 17,00 hod.
 •  20.  4. 2021 (úterý)    15,00 – 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.