• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023
  • Ředitelské volno:  29. září 2023
  • Podzimní prázdniny: 26. října a 27. října 2023
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
  • Vyučování začne ve středu: 3. ledna 2024
  • Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2024 (vysvědčení)
  • Pololetní prázdniny: 2. února 2024
  • Jarní prázdniny: 11. 3. – 17. 3. 2024
  • Velikonoční prázdniny: 28. března 2024
  • Ukončení II. pololetí: 28. června 2024 (vysvědčení)
  • Hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 20. 9. 2023 od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod., členská schůze)
 •   9. 1. 2024 od 17,00 hod.
 •   4. 6. 2024 od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

              

 • 21. 11. 2023    15,00 - 17,00 hod.
 • 16.   4. 2024    15,00 - 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.