• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022
  • Podzimní prázdniny: 26. října a 27. října 2022
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
  • Vyučování začne v úterý: 3. ledna 2023
  • Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2023 (vysvědčení)
  • Pololetní prázdniny: 3. února 2023
  • Jarní prázdniny: 6. 3. – 12. 3. 2023
  • Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023
  • Ukončení II. pololetí: 30. června 2023 (vysvědčení)
  • Hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 3. září 2023

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 15. 9. 2022 od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)
 • 30. 5. 2023 od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

              

 • 15. 11. 2022    15,00 - 17,00 hod.
 • 10.   1. 2023    15,00 - 17,00 hod.
 •   4.   4. 2023    15,00 – 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.