• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 17. 9. 2019 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)
 • 26. 5. 2020 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 11. 11. 2019 (pondělí) 15,00 – 17,00 hod.
 •   9.  1. 2020 (čtvrtek)    15,00 - 17,00 hod.
 •   7.  4. 2020 (úterý)      15,00 – 17,00 hod.

Úhrada členských příspěvků Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích za školní rok 2019/2020:

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne ............... činí výše členského příspěvku: ........... za jedno dítě a ........ za druhé dítě docházející do školy v Nových Hodějovicích. Za další případné sourozence se již nehradí žádný další členský příspěvek.

Příspěvek je možné uhradit:

 • Převodem do konce října 2019 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte: „příspěvek spolku“, jméno a příjmení dítěte
 • V hotovosti do konce října 2019 třídnímu učiteli

Při úhradě příspěvku preferujeme bezhotovostní platbu. Příspěvek je možné uhradit jednou částkou společně i za sourozence ve škole. V případě sourozenců v textu uveďte jméno a rodné číslo staršího z dětí.