• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

  • 8. 9. 2020 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)
  • 8. 6. 2021 (úterý) 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

  • 24. 11. 2020 (úterý)    15,00 – 17,00 hod.
  • 12.   1. 2021 (úterý)    15,00  - 17,00 hod.
  •  20.  4. 2021 (úterý)    15,00 – 17,00 hod.

Úhrada členských příspěvků Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích za školní rok 2020/2021:

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 8. 10. 2020 činí výše členského příspěvku: 350,- Kč za jedno dítě a 250,- Kč za druhé dítě docházející do školy v Nových Hodějovicích. Za další případné sourozence se již nehradí žádný další členský příspěvek.

Příspěvek je možné uhradit:

 • Převodem do konce října 2020 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte: „příspěvek spolku“, jméno a příjmení dítěte
 • V hotovosti do konce října 2020 třídnímu učiteli

Při úhradě příspěvku preferujeme bezhotovostní platbu. Příspěvek je možné uhradit jednou částkou společně i za sourozence ve škole. V případě sourozenců v textu uveďte jméno a rodné číslo staršího z dětí.