• ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

20. 9. 2023  od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod., členská schůze)

 9. 1.  2024  od 17,00 hod. 

 4. 6.  2024  od 17,00 hod. (Rada SRPŠ 16,00 hod.)

 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

21. 11. 2023   15,00 - 17,00 hod.

16.   4. 2024   15,00 - 17,00 hod.

 

Úhrada členských příspěvků Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích za školní rok 2023/2024:

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 20. 9. 2023 činí výše členského příspěvku: 350,- Kč za jedno dítě a 250,- Kč za druhé dítě docházející do školy v Nových Hodějovicích. Za další případné sourozence se již nehradí žádný další členský příspěvek.

Příspěvek je možné uhradit:

  • Převodem do konce října 2023 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích Vedený u: Fio banka, a.s.
    Číslo: 2201008892/2010
    Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
    Do textu uveďte: „příspěvek spolku“, jméno a příjmení dítěte
  • V hotovosti do konce října 2023 třídnímu učiteli

Při úhradě příspěvku preferujeme bezhotovostní platbu. Příspěvek je možné uhradit jednou částkou společně i za sourozence ve škole. V případě sourozenců v textu uveďte jméno a rodné číslo staršího z dětí.