• ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice

Škola se nachází v okrajové část Českých Budějovic na trase Č. Budějovice – Nové Hrady, v dosahu MHD č. 11.

Historie: Svému účelu slouží již od 21. 4. 1922, původně jako Česká státní obecná škola.

Školu obklopuje velká zahrada se školním hřištěm. Zabudované zahradní prvky jsou permanentně využívány o přestávkách, při hodinách tělocviku a ze všeho nejvíce školní družinou.

Vnitřní dispozice: Pět učeben s interaktivními tabulemi, nově postavená tělocvična, počítačová místnost, dvě sklepní místnosti k výtvarným a pracovním činnostem, samostatné prostory pro školní družinu, žákovská knihovna, výborně a zdravě vařící školní kuchyně s jídelnou.

Výuka probíhá od 1. – 5. třídy
ŠVP pro základní vzdělávání – Škola pro život