• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02

Poplatky za školní družinu v době mimořádného opatření:

  • Poplatek za školní družinu za měsíc březen byl snížen na 50,-Kč.
  • Vrácení přeplatků z uhrazených poplatků bude řešeno po skončení mimořádného opatření. Poměrná část poplatku bude převedena jako záloha do dalšího období, tedy na období 9-12/2020. Vybrané poplatky za žáky, kteří budou ze školní družiny odhlášeni, budou nejpozději do 31.7. 2020 vráceny.
  • Poplatek za školní družinu v období dubna až června: po dobu uzavření ŠD nebudou poplatky započítávány.