• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02

Spolek rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích

zapsaný spolek

Sídlo: ZŠ Nové Hodějovice, Novohradská 115

370 08 České Budějovice

 Pozvánka na řádnou členskou schůzi Spolku

svolanou Radou rodičů.

 

Řádná členská schůze se koná dne 17. 9. 2019

 od 17,00 hodin v tělocvičně školy.

Program:

  1. Volba orgánů členské schůze
  2. Volba členů Rady rodičů Spolku
  3. Schválení stavu finančních prostředků Spolku
  4. Schválení plánu výdajů na další období
  5. Schválení výše příspěvků
  6. Ostatní

Po ukončení členské schůze

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.