• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Nové Hodějovice pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek na portálu https://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do 10.4. 2020

Termín zápisu se posunuje na:

  • čtvrtek 16.4. od 14:00 - 17:30 hod.
  • a na pátek 17.4. od 14:00 – 17:00 hod.

Podání žádosti:

Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost musí obsahovat tyto přílohy:

  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud máte)

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - sdhmk3s
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. poštou – datum odeslání nejpozději 14. 4. 2020
  4. osobní podání: u školy bude umístěn sběrný box, do kterého budou žádosti i s přílohami vkládány

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

Upozornění – pokud rodiče nedodají potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte, bude si škola trvalý pobyt ověřovat sama.

Původní rezervační systém nejde využívat!

Žádost o odklad školní docházky na portálu https://zapiszscb.c-budejovice.cz, je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a vyjádřením lékaře. Všechny tyto dokumenty je nutné přiložit k žádosti.