• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02

Organizace školy se bude přizpůsobovat epidemiologické situaci v Českých Budějovicích a tzv. "Semaforu".

 

  • Zahájení nového školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1. 9. tradičně od 8 hodin.
  • Od 1. 9. 2020 bude návštěvám (i zákonným zástupcům) umožněn vstup do budovy školy pouze s rouškou (nebo jiným zakrytím dýchacích cest) a po dezinfekci rukou u vstupu do budovy (vrátnice). Doufám, že Vás toto opatření nebude příliš zatěžovat, neboť se snažíme chránit Vaše děti.
  • 1.9. 2020 bude umožněn vstup rodičům doprovázejícím žáky 1. tříd při dodržení výše uvedených pravidel a to pouze rodičům každého žáka. Je to pro děti výjimečný den, ale jejich zdraví je i pro nás na prvním místě. Následné dny doprovázení těchto žáků do prostoru šaten nebude umožněno.
  • Rodičům doprovázejícím žáky ostatních ročníků vstup do budovy umožněn nebude.
  • Školní kroužky zahájí svoji činnost pravděpodobně od října.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                     Mgr. Zdeněk Hnilička
  ředitel školy