• ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice
  • ZŠ Nové Hodějovice

Zájmová činnost dětí ve 2. pololetí šk.roku byla k 31. 5. ukončena.

Dobíhají pouze náhrady za odpadlé hodiny.

Informace děti dostanou od jednotlivých vyučujících.