• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

 

ZMĚNA V SYSTÉMU PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platba bude upřesněna na začátku šk.roku 2018/2019.

.......................................................................................................................................................................................

 

 

Hlavním posláním ŠD je zájmová činnost, odpočinek a rekreační činnost žáků.

Kapacita ŠD:  75 žáků. Přednostně jsou do školní družiny přijímáni žáci 1., 2. a 3. třídy.

Provoz ŠD: 6,00- 16,30 hod.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ranní činnost probíhá v prostoru ŠD, vstup do školní budovy s využitím domácího telefonu.
 • V 7,40 hod. žáci odcházejí na vyučování.
 • Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky a odcházejí na společný oběd.
 • Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti na školním hřišti a zahradě.
 • Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny.
 • Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole.
 • V průběhu roku jsou pořádány nepravidelné tematické akce (karneval, divadelní představení apod.)
 • Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.
 • Na začátku školního roku odevzdají rodiče vyplněný a podepsaný ZÁPISNÍ LÍSTEK včetně vyplněného záznamu o odchodech ze školní družiny. Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.
 • Označené oblečení na školní zahradu lze nechávat v látkové tašce v šatně.
 • ŠKOLNÉ za pobyt ve školní družině je 150,-Kč/měsíc.

Číslo účtu 30015 – 2599082389/0800.
Platba příkazem do 10. dne v měsíci.
Měsíčně 150,-Kč
Pololetně 750,- Kč
Ročně 1500,- Kč


ZMĚNA V SYSTÉMU PLATEB ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU OD 1. 1. 2017

Příspěvky na ŠD = 150,- Kč/měsíc jsou splatné:

 • v období od ledna do června 2017:
  leden - březen do 15. 1. 2017 450,- Kč
  duben - červen do 15. 4. 2017 450,- Kč

Pokud byl uhrazen poplatek ŠD za celé 1. pololetí, bude v období leden – březen, uhrazen pouze doplatek 300,-Kč.

 • od školního roku 2017/2018:
  září - prosinec do 15. 10. 2017 600,- Kč
  leden - březen do 15. 1. 2018 450,- Kč
  duben - červen do 15. 4. 2018 450,- Kč

příkazem na účet 30015-2599082389 / 0800 u České spořitelny

Upozornění:
Uvádějte vždy variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky v příkazu uveďte vždy jméno dítěte a označení „NH“!
Pokud tak neučiníte, může dojít k chybnému přiřazení platby za ŠD a následnému řízení stran nezaplacení poplatku za ŠD.