• 01

AKCE ŠKOLY:

ÚNOR

od 1. 2. POKRAČUJÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve 2. pololetí

V prvním týdnu zařazeny projektové dny:

        1. - 5.třída Multikulturní projektový den

        1. - 2.třída Environmentální výchova "Pojďme léčit naši Zem"


  1. 2. (ČT) Zahájen KURZ PLAVÁNÍ (1. a 2. třída), 10 lekcí, každý čtvrtek do 19. 4., změna rozvrhu
  2. 2. (PÁ) Pololetní prázdniny
15. 2. (ČT) Program Cassiopeia ČB „POKUSY – KOUZLENÍ S VODOU“, pro 3. třídu
16. 2. (PÁ) Program Cassiopeia ČB „POZNÁVÁME LESNÍ ZVÍŘÁTKA“, pro 1. třídu
23. 2. (PÁ) Návštěva městské knihovny na Sadech – 4. třída

BŘEZEN

  2. 3. (PÁ) Návštěva městské knihovny na Sadech – 2. třída

  2. 3. (PÁ) Návštěva jihočeského divadla (1. třída, 10,30 - 12,30)

  6. 3. (ÚT) Preventivní program školy „DOPRAVA“ – 1., 2., 3. třída

  8. 3. (ČT) Preventivní program školy „KYBERŠIKANA“ – 4., 5. třída
12. – 16. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
19. 3. (PO) Matematický klokan – matem. soutěž pro žáky 2. – 5. třídy
20. 3. (ÚT) Preventivní program „ZDRAVÉ ZOUBKY“ – pro 1. třídu
27. 3. (ÚT) Program Cassiopeia ČB pro žáky 4. třídy
28. 3. (ST) Preventivní program školy „POŽÁRNÍ OCHRANA“ pro žáky 3.třídy
29. - 30. 3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY