• 01

 

Od 1. února 2018 pokračují kroužky ve 2. pololetí.

Termín pro závazné PÍSEMNÉ ODHLÁŠENÍ/př. PŘIHLÁŠENÍ nových zájemců

JE STANOVEN DO 23. 1. 2018. 

Cena za kroužky BUDE STANOVENA dle počtu AKTUÁLNĚ přihlášených/odhlášených dětí k 23.1. 2018

(400,- až 1 000,- Kč za pololetí). 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ pro šk. rok 2017/18:

Pěvecký kroužek Mgr. Eva Mezerová ČT 13,00 - 13,45 koná se ve 2.D    400,-
Výtvarný kroužek 1x za 14 dní Dis. Simona Ondišová PO 13,00 - 15,00  VV ateliér    500,-
Sportovní kr. (míč.hry, florbal, boj.um.) Vojtěch Navrátil ČT

13,00 - 13,45

14,00 - 15,00

1., 2.tř. tělocvična

3., 4., 5.třída

   400,- 
Anglický jazyk 1. tř. + začát.2.tř. Kateřina Vinická  ST 13,45 - 14.30  1. C + začát.2.tř.    400,-
Anglický jazyk 2. tř. Kateřina Vinická ČT 13,45 - 14,30 2. D pokroč.    400,-
Anglický jazyk 5. tř. Kateřina Vinická ČT 12,50 - 13,35 5. D  1000,-
Včelařský kroužek Dana Ottová ST 14,00 - 14,45 4. D    500,-

Hudební nástroje: klávesy, flétna, kytara

CENA STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ

děti budou mít zapsáno v ŽK, notýsku.

1 žák 1000,- Kč

2-3 žáci 900,- Kč

Jiří Waldmann PO

11,50 - 12,35

12,40 - 13,25

4. D  
Jiří Waldmann ÚT

12,00 - 12,45

13,00 - 13,45

13,50 - 14,35

5. D  
Jiří Waldmann ST

12,00 - 12,45

12,50 - 13,35

13,40 - 14,25

1. C  

Soukromé subjekty:

PLAŤTE VYUČUJÍCÍM,

NE PŘES SRPŠ!

         
Agentura Rytmik: Bojové sporty  VE 2. POLOLETÍ    ZRUŠEN    
Taneční kroužek L.Korbelová

12,30 - 13,30

13,30 - 14,30

tělocvična 900,-
           

 

Úhradu kroužků za 2. pololetí školního roku 2017/2018 proveďte až na základě písemné informace, již děti obdrží od jednotlivých vyučujících daných kroužků.

PLATBA:

  • Převodem do 28.února 2018 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
    Vedený u: Fio banka, a.s.
    Číslo: 2201008892/2010
    Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
    Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku(ů)

  • V hotovosti do 28. února 2018 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě. V případě sourozenců uhraďte kroužky za každé dítě samostatně.

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.