• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

 

 ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ pro šk. rok 2018/19:

Pěvecký kroužek Mgr. Eva Mezerová PO

13,00 - 13, 45 

     500,-
Keramický kroužek   Mgr. Simona Lošonská ÚT 

13, 00 - 14, 30

1x za 14 dní 

   1200,-
Sportovní kroužek  K. Konečná ČT

13,00 - 13,45

14,00 - 15,00

     500,-
Anglický jazyk 1. tř.  Kateřina Vinická  ÚT 12, 15 - 13,00      
Anglický jazyk 2. tř. Kateřina Vinická ÚT 13,45 - 14,30     600,- 

Anglický jazyk 5. tř.

Kateřina Vinická

ÚT

13,00 - 13,45

 

 

Včelařský kroužek Dana Ottová ST 13,00 - 13,45      400,-

Hudební nástroje:

klávesy, flétna, trubka,

kytara - dle domluvy

CENA STANOVENA INDIVIDUÁLNĚ

děti budou mít zapsáno v ŽK, notýsku.

J. Juráš        
J. Juráš        
J. Juráš        

Soukromé subjekty:

PLAŤTE VYUČUJÍCÍM,

NE PŘES SRPŠ!

         
Agentura Rytmik:           
Taneční kroužek L.Korbelová

13, 00 - 14,00

14,00 - 15,00

tělocvična 900,-
 Náboženství  V. Iňová  PO   13,00 - 14, 00    zdarma

 

Úhradu kroužků za 1. pololetí školního roku 2018/2019 proveďte až na základě písemné informace, již děti obdrží od jednotlivých vyučujících daných kroužků.

PLATBA:

 • Převodem do konce listopadu 2018 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do konce listopadu 2018 vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě. V případě sourozenců uhraďte kroužky za každé dítě samostatně.

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.